Mobile website

Address: Jinqiu Road, Dianshan Lake Town, Kunshan, Jiangsu, China (Aviation Industrial Park)

Tel: 0512-36685101

       0512-36685132

Copyright:Jiangsu Yidong Aviation Machinery Co., Ltd.  |  Copyright - 2018 All Rights Reserved.  苏ICP备13018002号-1  Powered by www.300.cn

Fax: 0512-36685111

Page view:

Jiangsu Yidong Aviation Machinery Co., Ltd.


 

Address: Jinqiu Road, Dianshan Lake Town, Kunshan, Jiangsu, China (Aviation Industrial Park)

Tel: 0512-36685101

Fax:0512-36685111

Sales Dept.

Tel.: 0512-36685132

Email: lain.yang@edhk.net   ;  xin.xu@edhk.net